Voorberg 

Privacy

 

PRIVACY STATEMENT

 

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Schoenhandel Voorberg acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

·       Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

·       Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

·       Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

·       Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

·       Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Schoenhandel Voorberg is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

·       Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-5 2018

 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.

 

. NAW gegevens

. Telefoonnummer

. Emailadres

 

 

Reclame

Wij kunnen u, naast informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 

. per e-mail

. per post

 

Contactformulier en Nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om uw vragen te behandelen. Deze gegevens bewaren wij zolang de vraag van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

 

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij u willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abbonnees.

 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.


Beveiliging

Wij nemen beveiliginsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijziging van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens..

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u edequaat te identificeren.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

 

Schoenhandel Voorberg (eenmanszaak)

Suzanne Dijkshoorn (functionaris gegevensbeschermer)

Dr. Kuyperkade 13

3142 GB Maassluis

info@schoenhandelvoorberg.nl